plenru

Technologia

W naszej firmie dzięki bezpośredniemu wpływowi na politykę wyboru
/zakupu surowca i zastosowaną technologię produkcji mamy duży wpływ na smak, kolor, mętność oraz oczywiście zalety zdrowotne produktu. Na jakość finalnego produktu jakim jest sok naturalny istotny wpływ mają dwa czynniki:

> Surowiec

Jest to kryterium bardzo ważne, które ma bezpośrednie przełożenie na smak, mętność oraz barwę.
Jakość (wielkość, odmiana, dojrzałość, jędrność miąższu, brak objawów chorób czy szkodników) owoców ma bezpośrednie przełożenie na jakość wytworzonego soku.
Sortowanie jabłek co ma na celu tłocznie soku jednoodmianowego daje konsumentowi
większe możliwości wyboru najbardziej dla niego odpowiedniego smaku.

> Technologia

Najważniejsze jest by produkcja, zawłaszcza tłoczenie miazgi, odbywała się w możliwie jak najkrótszym czasie.
Ma to bezpośredni wpływ na barwę oraz smak soku. Im krótszy czas tłoczenia, tym krótszy czas działania enzymów działających pektolitycznie, powodujących brunatnienie soku.
Typ instalacji który używany jest w naszej firmie - prasa taśmowa charakteryzuje się bardzo szybkim procesem tłoczenia – urządzania te gwarantują uzyskanie soku o najwyższej jakości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -